Tilsynsrapporter

Fylkesmannen og andre sentrale instanser gjennomfører tilsyn med kommunene.

Fylkesmannens tilsyn er lovlighetskontroller i forhold til Opplæringsloven og tilhørende forskrift. Tilsynene gjennomføres i utvalgte kommuner i hele landet etter felles instruks fra Utdanningsdirektoratet.

Tilsynene gjennomføres på grunnlag av innhentet skriftlig informasjon og ved intervjuer med skoleeier og rektor og eventuelt utvalgte lærere.

Tilsynsrapportene beskriver de funn som fylkesmannen og andre har gjort, og lister opp eventuelle avvik og merknader som kommunen må rette opp for å lukke disse.

Kontakt

Sentralbord 37 25 03 00
E-post:
postmottak@grimstad.kommune.no

Besøksadresse: Arendalsveien 23
Postadresse: Postboks 123, 4891 Grimstad

Åpningstider rådhuset:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:
9-15
Torsdag: 9-17