Tavle
Tavle

Skolene i Grimstad

Grunnskolene i Grimstad

Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende fellesskole. Etter opplæringsloven § 13-1 har kommunen ansvar for grunnskoleopplæring for alle som er bosatt i kommunen.

Grunnskolene er organisert under Kultur- og oppvekstsektoren.


I menyen til venstre finner du en oversikt over de kommunale grunnskolene i Grimstad.