Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

De primære arbeidsoppgavene til PPT er sakkyndighetsarbeid, kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og direkte hjelp i forhold til enkeltelever.

Vi samarbeider med andre tjenester på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå.

Kriterier og vilkår

Foreldre kan henvende seg direkte til PPT, mens andre; barnehage/skole/lege etc. må ha (skriftlig) samtykke til at barna/elevene blir henvist til oss. PPT vil sammen med foreldrene drøfte behov for utredning og eventuelt deretter - tiltak som kan settes i gang hjemme og i barnehage/skole.

Målgruppe

Barn i førskolealder, elever i grunnskolen, voksenopplæringen samt andre voksne med hjelpebehov.

Hva kan du forvente?

Ved henvendelser vil du bli kontaktet innen 3 uker.

Kontaktinformasjon

De ansatte i PPT Grimstad er:


PP-rådgivere:

Kontakt

Sentralbord 37 25 03 00

Besøksadresse:
Rådhuset, Arendalsveien 23

Se Arendalsveien 23 i kartportal

Postadresse:

Postboks 123, 4891 Grimstad
E-post: postmottak@grimstad.kommune.no

Åpningstider rådhuset:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:
9-15
Torsdag: 9-17