PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er en del av hjelpeinstansen i Grimstad kommune.

De primære arbeidsoppgavene er sakkyndighetsarbeid, kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og direkte hjelp i forhold til enkeltelever.

Vi samarbeider med andre tjenester på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå.

Kriterier og vilkår

Foreldre kan henvende seg direkte til PPT, mens andre; barnehage/skole/lege etc. må ha (skriftlig) samtykke til at barna/elevene blir henvist til oss. PPT vil sammen med foreldrene drøfte behov for utredning og eventuelt deretter - tiltak som kan settes i gang hjemme og i barnehage/skole.

Målgruppe

Barn i førskolealder, elever i grunnskolen, voksenopplæringen samt andre voksne med hjelpebehov.

Hva kan du forvente?

Ved henvendelser vil du bli kontaktet innen 3 uker.

Kontaktinformasjon

De ansatte i PPT Grimstad er:

Hilde-Irene Haugebo, sekretær, 37 25 03 45 
hilde.irene.haugebo@grimstad.kommune.no

PP-rådgivere:

Astrid Glimsdal, fagleder PPT, PP-rådgiver,  37 25 03 47
astrid.glimsdal@grimstad.kommune.no

Carole McIver, PP-rådgiver, 37 25 05 86
Carole.McIver@grimstad.kommune.no

Hege Haugmoen
, PP-rådgiver, 37 25 03 38
Hege.Haugmoen@grimstad.kommune.no

Ingunn Andersen, PP-rådgiver, 37 29 62 26
ingunn.andersen@grimstad.kommune.no

Tove Heggdal, psykolog, 37 29 62 25
tove.heggdal@grimstad.kommune.no

Siri Kanestrøm, PP-rådgiver, 37 25 06 69
Siri.Kanestrom@grimstad.kommune.no

Merethe Westberg Cummings, PP-rådgiver, 37 25 03 46
merethe.westberg.cummings@grimstad.kommune.no

Kristina Moltu Reinertsen, logoped,  479 05 625
kristina.moltu.reinertsen@grimstad.kommune.no

 

Henvisningsskjema

Du finner henvisningsskjema/tilmeldingsskjema i menyen til høyre.

Kontakt

Sentralbord 37 25 03 00

Besøksadresse:
Rådhuset, Arendalsveien 23

Se Arendalsveien 23 i kartportal

Postadresse:

Postboks 123, 4891 Grimstad
E-post: postmottak@grimstad.kommune.no

Åpningstider rådhuset:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:
9-15
Torsdag: 9-17