Skatt og ligning

Skattetaten Aust-Agder

Telefonnummer 800 80 000

Skattekort, ligning, selvangivelse, merverdiavgift og arveavgift

Fra 1. januar 2008 er Skatteetaten organisert som skattekontor med fem regioner. Det betyr at likningskontor, skattefogdkontor og fylkesskattekontor er samlet i én organisasjon. Skattekontoret kan behandle saker for hele landet innenfor alle virksomhetsområdene.

Skattytere i Grimstad skal forholde seg til:

Postadresse: Skatt Sør, Postboks 2412, 3104 Tønsberg
Besøksadresse:Jon Lilletunsvei 1, 4879 Grimstad
Telefon: 800 80 000
E-post: skattsor@skatteetaten.no

Adresseendringer for arbeidsgivere meldes:

Telefon: 75 00 75 00
Telefaks: 75 00 75 01

Kemneren i Grimstad og Lillesand

Telefon: 37 25 03 28
Telefaks: 37 25 03 50

E-post: Kemneren  

Postadresse: Postboks 120, 4891 Grimstad.
Besøksadresse:Jon Lilletuns vei 1, 4879 Grimstad.

Åpningstider: Mandag-fredag kl 09.00-15.00.

skatteetaten.no finner du svar på de fleste spørsmål om skattekort og andre tema som har med inntekt, skatt og ligning å gjøre.

Kontakt

Kemneren i Grimstad og Lillesand

Telefon: 37 25 03 28
Telefaks: 37 25 03 50
E-post: Kemneren  

Postadresse: Postboks 120, 4891 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletuns vei 1, 4879 Grimstad

Åpningstider:  man-fre kl. 0900-1500

 

Informasjonssikkerhet