Skatt og ligning

Skattetaten Aust-Agder

Telefonnummer 800 80 000

Skattekort, ligning, selvangivelse, merverdiavgift og arveavgift

Fra 1. januar 2008 er Skatteetaten organisert som skattekontor med fem regioner. Det betyr at likningskontor, skattefogdkontor og fylkesskattekontor er samlet i én organisasjon. Skattekontoret kan behandle saker for hele landet innenfor alle virksomhetsområdene.

Skattytere i Grimstad skal forholde seg til:

Postadresse: Skatt Sør, Postboks 2412, 3104 Tønsberg
Besøksadresse:Jon Lilletunsvei 1, 4879 Grimstad
Telefon: 800 80 000
E-post: skattsor@skatteetaten.no

Adresseendringer for arbeidsgivere meldes:

Telefon: 75 00 75 00
Telefaks: 75 00 75 01

Skatteoppkreveren i Grimstad

Postadresse: Postboks 120, 4891 Grimstad
Besøksadresse: Jon Lilletunsvei 1, 4879 Grimstad
Telefonnummer: 37 25 03 28/37 25 03 00
Telefonnummer 800 80 000

skatteetaten.no finner du svar på de fleste spørsmål om skattekort og andre tema som har med inntekt, skatt og ligning å gjøre.

Kontakt

Skatteoppkreveren i Grimstad og Lillesand
Postboks 120
4891 Grimstad

Vår besøksadresse er: 
Jon Lilletuns vei 1, 4879 Grimstad, og vi har åpent man-fre kl. 0900-1500

Telefon: 37 25 03 28
Telefaks: 37 25 03 50
Mail til skatteoppkreveren 

Ansvarlig virksomhet
Informasjonssikkerhet