Ansattoversikt


Booke saksbehandler - byggesak

Ansatte i avdelingen Booke saksbehandler - byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler E-post
Saksbehandler E-post
Saksbehandler E-post
Saksbehandler E-post
Saksbeahndler E-post

Booke saksbehandler - planavdelingen

Ansatte i avdelingen Booke saksbehandler - planavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arealplanlegger 37 25 04 16 E-post
Arealplanlegger 37 25 23 54 E-post
Arealplanlegger E-post
Samfunnsplanlegger E-post
Spesialrådgiver 37 25 04 02 941 85 800 E-post
Arealplanlegger 37 25 23 57 E-post
Enhetsleder E-post
Bypalnlegger 37 25 01 09 E-post

Eide skole - administrasjon

Ansatte i avdelingen Eide skole - administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
SFO-leder og bibliotekansvarlig 37 25 78 60 E-post
 
 
Enhetsleder/rektor 37 25 78 62 E-post
 
 
Merkantil 37 25 78 60 E-post
 
 
 
 
Fagleder og kontaktlærer 1. trinn 37 25 78 61 E-post
 
 
 
 

Fevik skole - administrasjon

Ansatte i avdelingen Fevik skole - administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor/enhetsleder 37 25 05 75 E-post
 
 
 
 
Skolesekretær 37 25 05 80 E-post
Fagleder 1.-4. 37 25 07 76 E-post
Skolesekretær 37 25 05 80 E-post
 
 
Leder SFO 37 25 05 84 E-post
Spesialpeagogisk rådgiver ungdomstrinn E-post
Yrkes- og urdanningsrådgiver 37 25 05 80 E-post
Fagleder 8.-10. 37 25 05 77 E-post
IT-rådgiver 37 25 07 67 E-post
 
 
Fagleder 5.-7. 37 25 05 76 E-post
Spesialpedagogisk rådgiver barnetrinn 37 25 05 78 E-post

Fjære barneskole - administrasjon

Ansatte i avdelingen Fjære barneskole - administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor / enhetsleder 37 25 05 54 951 96 113 E-post
SFO-leder 37 25 05 68 E-post
Fagleder 37 25 05 56 E-post
Sekretær 37 25 05 50 E-post

Frivoll skole - administrasjon

Ansatte i avdelingen Frivoll skole - administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder SFO 37 25 06 95 E-post
 
 
 
 
Enhetsleder/rektor 37 25 06 92 E-post
Kontorsekretær 37 25 06 91 E-post
 
 
 
 
Fagleder 37 25 06 93 E-post
 
 
 
 

Grimstad ungdomsskole - administrasjon

Ansatte i avdelingen Grimstad ungdomsskole - administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 37 25 01 11 E-post
Rektor 37 25 01 12 E-post
Fagleder 10. trinn og spesped-koordinator 37 25 01 16 E-post
Fagleder 8. trinn 37 25 01 80 E-post
Fagleder 9. trinn og kontaktlærer 37 25 01 29 E-post
Fagleder og IKT-koordinator 37 25 01 25 E-post

Grimstad ungdomsskole - kantineansvarlig

Ansatte i avdelingen Grimstad ungdomsskole - kantineansvarlig
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kantineansvarlig 37 25 06 98 986 68 929

 


 

 

Grimstad ungdomsskole - miljøarbeidere

Ansatte i avdelingen Grimstad ungdomsskole - miljøarbeidere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Permisjon 37 25 01 11 E-post
Miljøarbeider og verneombud 37 25 01 11 E-post
 
 
Miljøterapeut 37 25 01 11 E-post
 
 
Miljøarbeider 37 25 01 11 E-post
Miljøarbeider 37 25 01 11 E-post
 
 
Miljøarbeider 37 25 01 11 E-post
Miljøarbeider 37 25 01 11 E-post
 
 
Miljøarbeider 37 25 01 11 E-post
 
 
Miljøarbeider 37 25 01 11 E-post
Miljøarbeider 37 25 01 11 E-post
 
 
Miljøarbeider 37 25 01 11 E-post
Miljøterapeut 37 25 01 11 E-post
 
 

Grimstad ungdomsskole - pedagogisk personale

Ansatte i avdelingen Grimstad ungdomsskole - pedagogisk personale
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Permisjon til 31 03 23 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 8D 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 8D 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 9D 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 8A, kontaktlærer for elevrådet 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 8B 37 25 01 11 E-post
Kontaktlærer 8B 37 25 01 11 E-post
Kontaktlærer 10B 37 25 01 11 E-post
Kontaktlærer 10D 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 10C 37 25 01 11 E-post
 
 
 
Kontaktlærer 9A 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 9C 37 25 01 11 E-post
Kunst og håndverk 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Lærer 37 25 01 11 E-post

 

 
 
 
Permisjon 37 25 01 11 E-post
 
 
Kontaktlærer 9B 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 10A 37 25 01 11 E-post
Kontaktlærer 8C 37 25 01 11 E-post
Sosiallærer 37 25 01 20 E-post
Kontaktlærer 8E 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 10A 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 10C 37 25 01 11
Kontaktlrer 8A 37 25 01 11 E-post
Kontaktlærer 9B 37 25 01 81 E-post
Kunst og håndverk 37 25 01 11 E-post
Kontaktlærer 9E 37 25 01 11
Kontaktlærer 9D 37 25 01 11 E-post
Kontaktlærer 8E 37 25 01 11 E-post
Rådgiver 37 25 01 23 E-post
 
 
Kontaktlærer 10B 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 9E 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 10D 37 25 01 11 E-post
Kontaktlærer 8C 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 

Holviga barneskole - adminstrasjon

Ansatte i avdelingen Holviga barneskole - adminstrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialpedagogisk rådgiver 37 29 62 54 E-post

 

 

Rektor/enhetsleder 37 29 62 41 930 43 595 E-post
Fagleder 1.trinn og SFO 37 29 62 50 E-post
Fagleder 5-7 37 29 62 50 E-post
Fagleder 1.-4. trinn 37 29 62 50 E-post
Sekretær 37 29 62 40 E-post
 
 

Holviga ungdomsskole - administrasjon

Ansatte i avdelingen Holviga ungdomsskole - administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 37 29 62 05 E-post
 
 
Fagleder / rådgiver 996 48 130 E-post
Enhetsleder / rektor 37 29 62 06 928 92 147 E-post

Jappa skole - administrasjon

Ansatte i avdelingen Jappa skole - administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder for 1.-4.trinn og velkomstklassen + SFO-leder 37 25 05 37 E-post
I
Enhetsleder/rektor 37 25 05 44 E-post
Sekretær 37 25 05 40 E-post
Fagleder 37 25 05 45 974 14 422 E-post

Kvalifiseringstjenesten - administrasjon

Ansatte i avdelingen Kvalifiseringstjenesten - administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Merkantil medarbeider 37 25 04 37 E-post
Førstesekretær 37 25 04 52 E-post
Lærling 37 25 04 76 E-post
Enhetsleder 37 25 04 57 E-post

Kvalifiseringstjenesten - administrasjon voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Kvalifiseringstjenesten - administrasjon voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer E-post
Lærer E-post
fagleder, spes.ped.koordinator og lærer 37 25 04 94 E-post
Lærer og rådgiver E-post

Kvalifiseringstjenesten - flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Kvalifiseringstjenesten - flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Integreringskonsulent 37 25 04 79 E-post
 
 

 

 

Miljøarbeider 37 25 04 86 E-post
Flyktningkonsulent E-post
Flyktningkonsulent E-post
Fagleder flyktningtjenesten 37 25 04 74 E-post
Miljøterapeut 917 74 987 E-post

Landvik skole - administrasjonen

Ansatte i avdelingen Landvik skole - administrasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 37 25 05 12 E-post
Rektor/enhetsleder 900 59 837 E-post
SFO-leder 37 25 05 03 E-post
 
 
 
 
Fagleder 37 25 05 19 E-post
Sekretær 37 25 05 00 E-post
 
 
 
 

Langemyr skole - ledelse og administrasjon

Ansatte i avdelingen Langemyr skole - ledelse og administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialpedagog og fagleder 37 25 05 20 E-post
Fagleder 37 25 05 20 E-post

Avdelingsleder

Fagleder 37 25 05 20 E-post
Enhetsleder/rektor 37 25 05 22 E-post
 
 
 
 
SFO-koordinator / barne- og ungdomsarbeider 37 25 05 20 E-post
 
 
 

 

Sekretær 37 25 05 20 E-post