Ansattoversikt


Jappa skole - pedagogisk personale

Ansatte i avdelingen Jappa skole - pedagogisk personale
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer (permisjon) 37 25 05 40 E-post
Lærer 37 25 04 50 E-post
Lærer 37 25 05 40 E-post
Lærer 37 25 05 40 E-post
Lærer/spesped-koordinator 37 25 05 47 E-post
Lærer 37 25 05 40 E-post
Lærer (vikar) 37 25 05 40 E-post
Lærer (vikar) 37 25 05 40 E-post
Lærer 37 25 05 40 E-post
Lærer 37 25 05 40 E-post
 
 

 

Lærer E-post

 

 

Lærer 37 25 05 40 E-post
Stine Rydningen Høen

 

Lærer 37 25 05 40 E-post
Lærer 37 25 05 40 E-post
Lærer 37 25 05 40 E-post
Lærer 37 25 05 40 E-post

 
 

 

Lærer/sosiallærer 37 25 05 40 E-post

 

 

Lærer 37 25 05 40 E-post
Lærer 37 25 05 40 E-post
 
 
 
Lærer 37 25 05 40 E-post
Lærer 37 25 05 40 E-post
Lærer 37 25 05 40 E-post
Lærer 37 25 05 40 E-post
 
 
Lærer 37 25 05 40 E-post
Lærer 37 25 05 40 E-post
Lærer 37 25 05 40 E-post
Lærer E-post

 

 

Lærer 37 25 05 40 E-post
Lærer 37 25 05 40 E-post