Ansattoversikt


Holviga barneskole - adminstrasjon

Ansatte i avdelingen Holviga barneskole - adminstrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesped.koordinator 37 29 62 54 E-post

 

 

Rektor/enhetsleder 37 29 62 41 930 43 595 E-post
SFO-leder/fagleder 1.-4.trinn 37 29 62 50 E-post
Sekretær 37 29 62 40 E-post