Ansattoversikt


Frivoll skole - pedagogisk personale

Ansatte i avdelingen Frivoll skole - pedagogisk personale
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer E-post
Lærer E-post
Lærer E-post
Lærer E-post
Lærer E-post
 
 
 
Lærer E-post
 
 
 
Lærer/spes.ped-koordinator E-post
 
 
 
fagleder, lærer og sosiallærer E-post
Lærer E-post
Lærer E-post
Lærer E-post
Lærer/bibliotekansvarlig 37 25 06 89 E-post
 
 
 
 
Lærer/IKT-ansvarlig E-post