Ansattoversikt


Grimstad ungdomsskole - pedagogisk personale

Ansatte i avdelingen Grimstad ungdomsskole - pedagogisk personale
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktlærer 8C 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 10E 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 10C 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 8D 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 10E, kontaktlærer for elevrådet 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 10D 37 25 01 11 E-post
Kontaktlærer 10A 37 25 01 11 E-post
Kontaktlærer 9B 37 25 01 11 E-post
Kontaktlærer 10A 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 9C 37 25 01 11 E-post
 
 
 
Kontaktlærer 8A 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 8C 37 25 01 11 E-post
Kunst og håndverk 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 9D 37 25 01 11 E-post
Kontaktlærer 10C 37 25 01 11 E-post

 

 
 
 
Kontaktlærer 10B 37 25 01 11 E-post
 
 
Kontaktlærer 8A 37 25 01 11 E-post
Kontaktlærer 8B 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 9A 37 25 01 11 E-post
Sosiallærer 37 25 01 20 E-post
Kontaktlærer 10D 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 9A 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Tysklærer 37 25 01 11
Kontaktlærer 10C 37 25 01 81 E-post
Kunst og håndverk 37 25 01 11 E-post
Kontaktlærer 8B 37 25 01 11
Rådgiver 37 25 01 23 E-post
 
 
Spes.ped-koordinator 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 9B 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 8D 37 25 01 11 E-post
 
 
 
 
Kontaktlærer 9D 37 25 01 11 E-post
Kontaktlærer 10B 37 25 01 11 E-post