Ansattoversikt


Fjære barneskole - administrasjon

Ansatte i avdelingen Fjære barneskole - administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor / enhetsleder 37 25 05 54 951 96 113 E-post
SFO-leder 37 25 05 68 E-post
Fagleder 37 25 05 56 E-post
Sekretær 37 25 05 50 E-post