Ansattoversikt


Grimstad ungdomsskole - administrasjon

Ansatte i avdelingen Grimstad ungdomsskole - administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 37 25 01 11 E-post
Rektor 37 25 01 12 E-post
Fagleder 10. trinn og spesped-koordinator 37 25 01 16 E-post
Fagleder 8. trinn 37 25 01 80 E-post
Fagleder 9. trinn og kontaktlærer 37 25 01 29 E-post
Fagleder og IKT-koordinator 37 25 01 25 E-post