Ansattoversikt


Landvik skole - pedagogisk personale

Ansatte i avdelingen Landvik skole - pedagogisk personale
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
 
 
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
 
 
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
Lærer
37250500
 
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
 
 
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
 
 
Lærer 37 25 05 00 E-post
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
 
 
 
Lærer, IKT-ansvarlig 37 25 05 00 E-post
 
 
Lærer, spesialpedagog 37 25 05 00 E-post
 
 
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
Lærer
37250500
 
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
 
Lærer E-post
Lærer 37 25 05 00 E-post
Lærer E-post
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
 
Lærer, spesialpedagog 37 25 05 00 E-post
 
 
Lærer 37 25 05 00 E-post
Lærer 37 25 05 00 E-post
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
 
Lærer E-post
Lærer E-post
Lærer 37 25 05 00 E-post

 

 

 

Lærer, spesialpedagog 37 25 05 00 E-post
 
 
 
 
Lærer 37 25 05 00 E-post
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
 
 
Lærer 37 25 05 00 E-post
Lærer 37 25 05 00 E-post
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
 
 
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
 
 
 

 

Lærer 37 25 05 00 E-post
 
 
 
Lærer E-post
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
 
 
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
 
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
 
 
Lærer 37 25 05 00 E-post
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
 
 
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
 
 
Lærer 37 25 05 00 E-post
 
 
 
Spes.ped.koordinator 37 25 05 16 E-post
 
 
 
 
Lærer 37 25 05 00 E-post
Lærer E-post