Tegn på at noe er galt

Alle barn og familier viser noen av disse tegnene til tider. Din uro bør bli større jo flere tegn du ser og jo oftere de opptrer. Men selv i familier der det ikke er omsorgssvikt kan mange av disse tegnene og signalene opptre. Det er derfor viktig at du ikke trekker konklusjoner du ikke har grunnlag for.

Mange tegn og signaler gir likevel grunn til å bry seg; å snakke med barn eller foreldre eller å kontakte en av hjelpeinstansene.

Dette er risikosignaler, men det er også slik at det finnes viktige beskyttelsesfaktorer som kan veie opp for mange risikofaktorer. En av de viktigste er at noen viser at de bryr seg. (For oversikt over risiko- og beskyttelsesfaktorer se Helsedirektoratets veileder "Fra bekymring til handling" s. 21.)

Spe- og småbarn

 • Kan være urolig og anspent i kroppen og vanskelig å trøste 
 • Virker passiv, tilbaketrukket
 • Viser lite glede og initiativ ift. voksenkontakt og kan være vanskelig å oppnå kontakt
 • Påtagelig redd for å utforske omgivelsene
 • Utforsker omgivelsene uten å se på, søke støtte eller anerkjennelse fra voksne
 • Er utrygg og kan være klengete og oppmerksomhetssøkende i småbarnsalderen
 • Viser uvanlige reaksjoner på atskillelse og gjenforening med omsorgsperson
 • Sover lite og urolig eller unormalt mye
 • Har lite lyder og forsinket språk
 • Er unormalt sent motorisk utviklet og har en klosset grov- eller finmotorikk
 • Hyppige/mange blåmerker og andre hudskader

 Større barn

 • Virker redd eller skremt
 • Voldsomt og brått sinne
 • Fungerer dårlig sammen med andre barn
 • Greier ikke å få eller holde på venner
 • Er stadig i konflikter med andre
 • Klenger seg tett inn på eller holder stor avstand til voksne
 • Overdrevent fortrolig eller kjærlig med ukjente voksne
 • Er veldig oppmerksom på alt voksne gjør og hvordan de føler
 • Overdrevent høflig og ansvarlig
 • Er ustelt, skitten, lukter vondt
 • Virker alltid trøtt, slapp, sulten
 • Klager stadig over vondt i magen, i kroppen etc
 • Vanskelig for å huske beskjeder, konsentrere seg om en aktivitet
 • Blir lett avsporet fra det han/hun holder på med, særlig om det er urolig rundt
 • Forandrer atferd over kort tid uten at det er noen åpenbar grunn
 • Forteller om berusede/syke omsorgspersoner
 • Forteller om krangling i hjemmet
 • Har stadige blåmerker eller andre skader
 • Trekker seg inn i seg selv og er lite interessert i omgivelsene
 • Isolerer seg eller blir holdt utenfor av andre
 • Seksualisert atferd utenom ”normene”

Ungdom 

 • Trekker seg inn i seg selv og er lite interessert i omgivelsene
 • Isolerer seg eller blir holdt utenfor av andre
 • Greier ikke å få eller holde på venner
 • Er stadig i konflikter med andre
 • Forandrer atferd over kort tid uten noen åpenbar grunn
 • Virker alltid trøtt, slapp, sulten
 • Har stadige blåmerker eller andre skader
 • Selvskading og selvmordstanker
 • Klager stadig over vondt i magen, i kroppen etc
 • Virker redd eller skremt
 • Passivitet: Sover eller ser på TV mesteparten av døgnet
 • Unormalt forhold til mat; bare pirker, overspiser eller går alltid på do etter måltid
 • Mye fravær fra skolen
 • På fester hver helg, virker beruset

 Mulig omsorgssviktende foreldre

 • Stiller sjelden opp på arrangementer for barna
 • Snakker ikke med andre foreldre eller personale i barnehage/skole
 • Familien har lite kontakt med andre
 • Virker beruset eller påvirket av tabletter: Sløve, snakker uklart, røde øyne om morgenen, lukter alkohol
 • Sjuskete eller overdrevent sminket
 • Bruker solbriller selv når det ikke er sterk sol
 • Blir lett irriterte og har brå sinneutbrudd overfor familien
 • Skiftende stemningsleie, usikkerhet
 • Er oppgitte ift. barna og bruker svært varierende oppdragelsesmetoder
 • Overdrevent kjeftende og straffende på barna
 • Tar lite initiativ til positiv oppmerksomhet eller skryt
 • Følelsesmessig svært opptatt av langvarige konflikter med ekspartner eller partner
 • Mye bråk og kjefting i hjemmet, -kanskje også åpen krangling og vold
 • Rykte om mye festing og ute på byen; truende atferd i selskapslivet