33 påvist smittet lille julaften

I løpet av dagen er det meldt inn 33 nye smittede i Grimstad. 27 av dem har kjent smittevei, og tre av tilfellene er ventet å være omikron.

Av de smittede som er fylt 20 år er 16 fullvaksinerte og to er uvaksinerte. De smittede fordeler seg slik:

  • Fire barn i barnehagealder
  • Åtte i barneskolealder
  • Tre i ungdomsskole- og  videregåendealder
  • 15 i alderen 20-64 år
  • Tre i alderen 65 år og eldre

Tiltak er iverksatt der det er nødvendig.