700 000 kroner til Sjøørret Sørlandet – bærekraftig reiselivssatsing i Grimstad, Lillesand, Arendal, Tvedestrand og Froland

Grimstad, Lillesand, Arendal, Tvedestrand og Froland samarbeider om en felles bærekraftig reiselivssatsing innenfor sjøørretfiske. Satsingen er delt i to delprosjekter; forvaltning av gytebekker og næring.

Miljødirektoratet har for 2020 bevilget 500 000 kroner til vannmiljøtiltak i sjøørretbekker. Blått Kompetansesenter sør har bevilget 200 000 kroner til etablering av en bærekraftig reiselivssatsing.

De fem deltagende kommunene har i tillegg inngått en intensjonsavtale om å bidra med 50 000 kr årlig, 100 timer egeninnsats og finansiering av 40 timer med person og gravemaskin.

Kommunene vil i prosjektet samarbeide med et bedriftsnettverk med lokale bedrifter. Det er også etablert et samarbeid med Havforskningsinstituttet, Universitetet i Agder, Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder. Grimstad kommune er prosjekteier for prosjektet.

Skoler vil involveres i forhold til å bruke vannveier som arena for undervisning og utvikling av biologisk mangfold, og dybdelæring innenfor naturfagene og friluftsliv (miljø, biologi og friluft). Tanken er at skoler kan "adoptere en bekk" i et langsiktig perspektiv.

Prosjektet henter erfaring fra Danmark, hvor man i flere år har jobbet med denne type turisme. Erfaringstall derfra tilsier at omsetningen som følger med en fanget sjøørret er på ca 2 500 kroner pr kilo. Bare på Fyn er det skapt 38 årsverk, en lokal omsetning på 50-58 millioner danske kroner, og minst 55 000 overnattingsdøgn fra sjøørretfiskende turister.

- Fritidsfiske er blant Norges mest populære friluftsaktiviteter, og mange nordmenn og andre drar i dag til Danmark for å fiske. De kan komme til Grimstad, Lillesand, Arendal, Froland eller Tvedestrand i stedet! Det er veldig gledelig at både Miljødirektoratet og Blått Kompetansesenter sør har valgt å støtte dette prosjektet. Vi har mange reiselivsbedrifter som mener sjøørret er en viktig satsing – nå kan vi både få flere fisk og flere turister på en gang!» sier ordføreren i Grimstad kommune Beate Skretting.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt:

Ordfører Beate Skretting, Grimstad kommune, mobil 917 915 71 
Næringssjef Bodil Slettebø, Grimstad kommune, mobil 997 96 360