Aktivitetstilskudd og anleggstilskudd til lag og foreninger 2019

Lag og foreninger som driver kultur- og idrettsarbeid i Grimstad kan søke om tilskudd til drift. Arbeid for barn og unge prioriteres. Vedlegg som skal følge søknaden er medlemsliste (med postnummer og fødselsår), regnskap, budsjett og årsmelding.

Idrettslag som kun søker om driftstilskudd til anlegg, må sende inn regnskap for siste driftsår.
Endringer (nye eller nedlagte anlegg) i anleggsstatus må meldes inn til Grimstad idrettsråd.

Søknadsfrist er 31. mars 2019.

Fant du det du lette etter?