Alle skal få tak i lege

I likhet med mange andre kommuner har Grimstad i lengre tid hatt utfordringer med å ha nok fastleger. Innen mai 2022 vil alle stillingene besatt. Frem til da dekkes behovet av vikarleger.

Står du uten fastlege og har behov for å oppsøke lege? Ta kontakt med ditt gamle legesenter, så vil de hjelpe deg å komme i kontakt med vikarlege. Var for eksempel din gamle fastlege tilknyttet Vinkjelleren legesenter, så er det dit du ringer for å be om legehjelp.

Frem til alle de nye legene er på plass, vil vi beklageligvis ha litt mindre kapasitet. Det kan bety at når det gjelder ting som ikke haster kan det føre til noe lenger ventetid.

For studenter og nyinnflyttede, så kan Brannstasjonen legesenter kontaktes. Dette legesenteret har et særlig ansvar for å yte øyeblikkelig hjelp til personer som oppholder seg midlertidig i kommunen og som ikke har fastlege i distriktet vårt. Her blir hver enkelt sak vurdert etter hastegrad og vår egen kapasitet.

For oversikt over leger i Grimstad, se https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/lege-vaksine-og-tannhelse/leger-i-grimstad/