Årets siste spørretime

Denne høsten har Folkets spørretime vært et fast innslag i forkant av møtene i kommunestyret. Årets siste spørretime er 6. desember. 

Spørsmål til spørretimen må sendes inn skriftlig. Fristen for å sende inn spørsmål er en uke før selve møte, altså 29. november. 

Bakgrunnen for ordningen med Folkets spørretime er at kommunestyret ønsker å legge til rette for større engasjement hos innbyggerne. De ønsker at innbyggerne skal få mer nærhet til de folkevalgte, og de ønsker at innbyggerne skal få svar på spørsmål de har om saker som opptar dem. 

- Det er jo veldig bra hvis folk tar opp helt nye saker som gjør at vi løfter blikket og får innspill som kan være med å utvikle kommunen vår. Kanskje kan Folkets spørretime også bli en god rekrutteringsarena for nye politikere, sa ordfører Beate Skretting i forbindelse med oppstarten av ordningen tidligere i høst. 

Spørsmål av allmenn interesse

Spørsmålene som innbyggerne kan sende inn må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Spørsmål om samme sak kan ikke gjentas før det er gått seks måneder, og det kan ikke stilles spørsmål om saker som er på agendaen i kommunestyret samme dag. Spørsmål som sendes inn kan ikke gjelde forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og kommunens ansatte.

Hvem kan sende inn spørsmål?

Alle som er bosatt og har stemmerett i Grimstad kommune, unntatt kommunestyrets medlemmer, kan sende inn spørsmål til Folkets spørretime. Det blir satt av 30 minutter til spørretimen i forkant av kommunestyremøtene.

Hvordan stiller jeg et spørsmål til Folkets spørretime?

Du kan kontakte ordføreren direkte, du kan sende brev eller e-post til ordføreren.

Spørsmålene må sendes inn skriftlig, og fristen for å sende inn spørsmål er altså en uke før møtet.  Det er ordføreren som avgjør hvem som skal besvare spørsmålene.

Siste spørretime før jul er altså 6. desember, og første spørretime etter jul er 7. februar 2023. 

Les mer om Folkets spørretime