Brannsikkerhet på hytta i sommer

Hyttefolket slurver med brannsikkerheten. Undersøkelser viser at hyttefolket slurver med brannsikkerheten. Hvem er så dette? Jo, ganske riktig – det er meg og deg. Vi kommer til å benytte hytta mer enn vi pleier denne sommeren. Brannvesenet oppfordrer derfor alle til å påse at alt står bra til når det gjelder brannsikkerheten.

- Vi har ikke eksakte tall for hytter i vårt område, men vi vet fra andre steder i landet at det er nær 40 prosent av alle hytter som ikke har fungerende røykvarsler. Det er også over 50 prosent som ikke har slokkeutstyret i orden. Vi håper at hyttefolket i vårt område tar dette på alvor, og sørger for at det ikke er slik her hos oss, sier varabrannsjef Eirik Evensen.

Husk at en fungerende røykvarsler er den billigste livsforsikringen vi kan ha og at den kan redde livet vært om den virker!

- Det finnes en enkel sjekkliste for å ivareta brannsikkerheten på hytta. Vi anbefaler alle å forholde seg til den. Skriv den gjerne ut, og heng den opp på veggen, gjerne på innsiden av toalett døren hvor man har tid til å lese og reflektere over egen hyttetilstand, sier Evensen.

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

  • Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk.
  • Ha alltid ekstra batterier i reserve
  • Gå aldri fra levende lys
  • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ
  • Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte
  • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk
  • Vær ekstra varsom ved bruk av gass
  • Sjekk utstyr og slanger jevnlig
  • Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr
  • Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette

Mer info om brannsikkerhet på hytta, inkl sjekkliste for hytta, finnes her: https://brannvernforeningen.no/gode-rad/fritid-og-reise/brannsikkerhet-pa-hytta/

Nasjonal hyttekampanje

Brannsikkerhet på hytta er tema i en landsdekkende sommerkampanje i regi av Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring. Sommerens viktigste budskap er at alle må påse at de har fungerende røykvarsler, da undersøkelser viser at mange ikke har det. Det lokale brannvesen deltar i kampanjen for å nå hyttefolket i sitt nedslagsfelt. På grunn av pandemien er dette en digital kampanje, med hyppig bruk av sosiale medier, lokale medier og nettsider.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Med hilsen
Grimstad brann og redning

Eirik Evensen
varabrannsjef
Tlf: 90058836