Bredbåndsprosjekter som har fått statlig støtte i 2018

På nettsidene til Aust-Agder fylkeskommune ligger det en oversikt over bredbåndsprosjekter som har fått statlig støtte i 2018. Prioritering av støttemidler må følge statlige retningslinjer og tar også hensyn til kostnadsoverslag og egenfinansiering.  

Alle prosjektene er nå i anskaffelsesprosess, og Grimstad kommune jobber i disse dager med å få realisert de aktuelle prosjektene.
Gjennomføringen av prosjektene er avhengig av at det blir undertegnet en intensjonsavtale med en utbygger.

Lenke til Aust-Agder fylkeskommunes nettsider

Fant du det du lette etter?