Drikkevannet i Grimstad kommune

Den nye drikkevannsforskriften sier at det skal være tilstrekkelig med hygieniske barrierer. Drikkevannet i Grimstad kommune går i dag gjennom to hygieniske barrierer;  kontinuerlig spylende dynasandfiltre og UV, hvilket i seg selv er bra.

En tredje hygieniske barriere vil for kommunen være tilsetting av natriumhypokloritt (klor). Vi har fått anbefalinger fra Sintef om å starte med kloring av drikkevannet.

Vi vil derfor starte med en svak dosering av klor ut fra vannbehandlingsanlegget. Svak dosering vil si at det ikke vil være full kloring av drikkevannet slik som tidligere, men på mikronivå.

Ved å ha dette i kontinuerlig drift sikrer vi at vi raskt kan reagere hvis det skulle bli behov for det, for eksempel dersom Nidelva skulle renne inn i Rore med svært forurenset vann.

Vi forventer ikke at abonnentene skal merke noen vesentlig forskjell på drikkevannskvaliteten.

Fant du det du lette etter?