eFaktura - konsekvenser etter ny ordning hos bankene

Bankene har innført  en eFaktura-ordning som heter «Ja takk til alle» (JTTA). Den nye ordningen innebærer at det kun er fakturaer i ditt navn som kan trekkes fra din konto. Ordningen har gitt noen konsekvenser for endel av dem som får faktura fra kommunen. I hovedsak gjelder dette for ektepar. 

I de tilfeller der eksempelvis kona er fakturamottaker, men der fakturaen har blitt trukket fra mannens bankkonto (eller omvendt), så har alle eFaktura-avtaler på kommunale avgifter blitt avsluttet.

Dette kan løses på en følgende måter: 

  1. Enten:
    Det må opprettes ny eFaktura-avtale med Grimstad kommune på siste mottatte faktura /eFaktura-referanse.
    Sjekk at navn mot eFaktura- referanse stemmer.
  2. Eller:
    Betaler/fakturamottaker for kommunale avgifter må endres.
    Dette kan gjøres ved å kontakte faktura- og gebyrseksjonen på telefon 37 25 03 30.