Eide skole har blitt dysleksivennlig - nå skal resten av Grimstad-skolen følge etter

Eide skole har i lengre tid jobbet for å bli dysleksivennlig skole. Nå har de blitt sertifisert, som første grunnskole i Grimstad. Nylig var det feiring i gymsalen.  

Der var hele personalet, og ikke minst alle barna på skolen på plass, for å markere begivenheten. Tone Hager Løvdal fra Dysleksi Norge, var også på plass. Hun holdt en liten tale, og delte ut plakett og blomster. 2. klassingene sang, og elevene på skolen var storfornøyde, da de fikk både oppkuttet frukt og is i forbindelse med markeringen.

- Vi er veldig stolte. Det er gøy å være første grunnskole i Grimstad som får denne sertifiseringen. Vi har på en måte startet noe veldig bra, som resten av Grimstad-skolen nå skal gjøre etter oss. Det er veldig bekreftende at vi har fått denne sertifiseringen, det viser at vi har gjort mye riktig, sier Eivind Tunsberg, som blant annet er fagleder på skolen.

Inkludering og mangfold

Det var Anika Buksholt som tok initiativ til at Eide skole skulle bli dysleksivennlig skole. Hun har alltid vært opptatt av at barn skal tilegne seg gode leseferdigheter, og hun var for noen år tilbake ansatt som lesepedagog i hele Grimstad-skolen. De siste årene har hun jobbet i Eide.

- Jeg har lenge tenkt at Eide skole burde bli dysleksivennlig skole, men arbeidet med dette startet først opp i 2021. Da tok jeg det opp med ledelsen, forteller hun.

På Eide skole liker de utfordringer, og de liker å utvikle seg. Det var derfor bare positivitet å få både fra ledelsen, og fra de andre ansatte, da Buksholt tok opp temaet.

- Dette er jo et prosjekt som alle måtte være med på, det er ikke nok at noen få lærere har dette fokuset. Kollegaene våre har virkelig ønsket å være med på dette, alle har sett at dette virkelig kommer elevene våre til gode, sier Eivind Tunsberg.

- På Eide skole har vi fokus på inkludering og mangfold i alt vi driver med. Det handler ikke bare om det sosiale, om legning, og om religion, det handler også om lærevansker. Har man lærevansker kan man fort føle seg annerledes. Derfor har det vært viktig for oss å bli en dysleksivennlig skole, sier Anika Buksholt og Anine Samuelsen. De to representerer henholdsvis småskolen og mellomtrinnet, og har stått i bresjen for arbeidet med å bli sertifisert.

Gode tiltak

Skolen har gjort mange tiltak for å bli dysleksivennlig, og de måtte blant annet oppfylle ti kriterier. Blant annet har alle lærerne og miljøarbeiderne blitt kurset i IntoWords, en app som gir lese- og skrivestøtte på ulike plattformer. Denne appen kan for øvrig alle elevene på skolen bruke, og alle barna har egne headset, slik at de kan få lest opp teksten om de ønsker det.

- Det blir derfor ikke så stigmatiserende for de som har dysleksi, når faktisk alle elevene har muligheten til å bruke både appen og headsetet, sier lærerne.

Elevene som har dysleksi har også fått utdelt egne dysleksikort/rettighetskort. Disse kortene har de liggende i kurven på pulten sin. Kommer det en vikar inn som ikke tenker over at eleven har dysleksi, ja, så kan de vise frem kortet, slik at de for eksempel slipper å lese høyt, hvis det føles ubehagelig.

Skolen har ellers stort fokus på begynneropplæringen. Allerede i overgangssamtalen med barnehagen blir dysleksi et tema, da man vet at dysleksi er arvelig. Når elevene begynner på skolen er iMal lesemetoden som brukes, en metode som lettere klarer å kartlegge og finne de elevene som sliter med å lagre bokstaver. Det gjennomføres også halvtårssamtaler med alle kontaktlærerne på skolen, der de går igjennom all kartlegging av elevene.

Søknad og virkelighet stemte

I følge statistikk så har 5-7 prosent av elevene i grunnskolen dysleksi. På Eide skole har syv av i alt rundt 100 elever diagnosen.

Det er en rekke kriterier skoler som ønsker å bli dysleksivennlig må oppfylle og jobbe etter. Etter at Eide skole hadde jobbet med disse kriteriene en stund, skrev de en grundig søknad til Dysleksi Norge, der de beskrev hvordan de jobber. Deretter kom representanter derfra på besøk, for å observere skolen en hel dag. Representantene var innom nesten alle klassene på skolen, og de intervjuet både ledelsen, pedagogene og også miljøarbeiderne på skolen for å få et visst inntrykk. Flere av elevene som har dysleksi, og deres foresatte, ble også intervjuet. Representantene som skulle skrive en rapport og en eventuell anbefaling, måtte vite om det skolen skrev i søknaden faktisk stemmer med virkeligheten.

- Vi ble virkelig sett i kortene. Heldigvis viste det seg at elever og foreldre jevnt over er veldig godt fornøyd med det arbeidet vi gjør, og den oppfølgingen de får. De føler seg sett og forstått. Alt er selvsagt ikke tipp-topp på skolen vår, men det foregår en kontinuerlig prosess, og flere av de tingene de påpekte at vi må jobbe med er vi allerede i gang med. Nå har vi blitt sertifisert som dysleksivennlig skole, men det er jo likevel på mange måter nå jobben starter, sier Anika Buksholt.

Etter besøket ble det laget en større rapport om Eide skole, som Landsstyret i Dysleksi Norge skulle se på. De har møte to ganger i året, der de vurderer søknader og rapporter. De var ikke i tvil om at Eide skole burde bli sertifisert som Dysleksivennlig skole.

Skole utenom det vanlige

I rapporten påpekte Dysleksi Norge hvordan de opplevde Eide skole, og det var gledelig lesning for de ansatte ved skolen.

- Det de syns var så veldig fint her, var relasjonene vi har på skolen vår. De sa det var så stille og rolig her, og at alt bare fløt uten støy og uro, noe de aldri hadde opplevd før på noen annen skole. De opplevde elevene her som rolige, trygge barn, og de var imponert over hvor opplyste elevene var om hva dysleksi er. Det er hyggelig å få en bekreftelse på at mye av det vi har jobbet med i mange år, dette med inkludering og mangfold, det har vi lykkes med. Det er en ting å implementere en ny plan i skolen, men det er noe annet å endre elevsynet. Vi skal se alle typer elever på skolen vår, og alle skal føle at de passer inn her, sier Anika Buksholt.

De tre lærerne er stolte av at skolen har blitt dysleksivennlig, og er glade for at resten av Grimstad-skolen skal følge etter i årene som kommer.

- Dette er virkelig et tidlig innsats-tiltak, og vi er helt sikre på at dette er arbeid som vil gi sparetiltak i lengden. Lesing er en grunnleggende ferdighet, og tar vi tak i det, kan vi unngå følgevansker, og lærevansker i andre fag. Det har vært litt slitsomt å gå igjennom denne sertifiseringen, men det har helt klart vært verdt det, avslutter de tre lærerne.

Eide skole er første grunnskole i Grimstad som er sertifisert. Fra før er også Grimstad voksenopplæring (2015), og Dahlske videregående skole (2021) sertifisert.