Eiendomsskatteliste for skatteåret 2019

Skatteliste for eiendomsskatt i Grimstad for 2019, og tilleggsliste for eiendommer som er fritatt fra eiendomsskatt, legges ut til offentlig ettersyn.

  • Eiendomsskatteliste for bolig-, fritid- og næringseiendommer i Grimstad
  • Tilleggslister for eiendommer som er fritatt fra eiendomsskatt jfr. § 7a  
  • Tilleggslister for eiendommer som er fritatt fra eiendomsskatt jfr. § 7b  - fredede bygg

     

Listene vil ligge til ettersyn i 4 uker fra den 28.02.19.
Faktura for kommunale eiendomsgebyrer for 3. termin er å regne som skatteseddel.
Listen vil også være tilgjengelig i papirformat på rådhuset.

Feil i skattelisten

Det kan forekomme feil i skattelisten, og i utsendte skattesedler. Disse feilene skyldes først og fremst manglende registreringer eller feilregistreringer i matrikkelen. Eiendomsskattekontoret er takknemlig for tilbakemelding slik at eventuelle feil kan korrigeres.

Frist for å melde fra om feil eller mangler, samt klage på vedtatt skattetakst, er 6 uker fra og med 1. mars 2019.

Det kan være eiendommer som ikke er kommet med i denne listen. Dette er eiendommer som er under taksering eller de mangler i registrene.

Har du spørsmål om skattelisten?

Spørsmål om skattelistene kan rettes til:
Eiendomsskattekontoret, rådhuset, postboks 123, 4898 Grimstad
E-post: postmottak@grimstad.kommune.no
Telefon 37 25 03 00

Fant du det du lette etter?