Ekstratilskudd til TT-brukere i tidligere Aust-Agder fylke 

Den nye drosjeavtalen har dessverre medført økte drosjepriser for TT-brukerne. For å sikre at TT-brukerne i de berørte områdene fortsatt skal kunne delta i samfunnet og opprettholde mest mulig av transporttilbudet, har det vært nødvendig å se på de økonomiske rammene og tilskudd til de ulike brukergruppene.

Agder fylkeskommune har bestemt å tildele et ekstratilskudd til alle TT-brukerne i Aust-Agder-ordningen, for å kompensere for økte drosjepriser. Ekstratilskuddet blir utbetalt så snart som mulig, og vil gjelde frem til nytt tilskudd blir utbetalt 1. januar.

Ekstratilskuddets størrelse vil være likt de halvårlige tilskuddssatsene for de ulike brukergruppene. Brukergruppe 5 er del av et prøveprosjekt som er finansiert med statlige midler. Agder fylkeskommune får ikke økte statlige ressurser for 2022, men vil legge økte kostnader inn i neste års søknad for 2023. I påvente av økte statlige ressurser til prøveordningen, vil fylkeskommunen øke den fylkeskommunale andelen tilsvarende det som vil bli gjort for de andre brukergruppene. For høsten 2022 må det derfor regnes med at tilskuddssatsene ikke vil dekke samme reisevolum som tidligere for denne gruppen.

Agder fylkeskommune utbetaler følgende ekstratilskudd for andre halvår 2022:

  • Brukergruppe 1: 1 825 kroner i ekstra tilskudd
  • Brukergruppe 2: 3 650 kroner  i ekstra tilskudd
  • Brukergruppe 3: 5 475 kroner i ekstra tilskudd
  • Brukergruppe 4: 913 kroner i ekstra tilskudd
  • Brukergruppe 5: 1 500 kroner i ekstra tilskudd

Det vil bli utbetalt ekstratilskudd for første halvår 2023. Dette vil bli tildelt på samme tidspunkt som det opprinnelige tilskuddet - 1. januar 2023.