Elleve positive, alle med kjent smittevei

I dag er det meldt inn elleve nye positive prøver på Covid-19. Alle har kjent smittevei.

De smittede fordeler seg slik:

  • En 0-9 år
  • To 10-19 år
  • Syv i aldersgruppen 20-64

Syv av disse er vaksinert, to er uvaksinert og to faller ikke under aldersgrupper som har mottatt tilbud om vaksine.

Vi minner om at det både er viktig å møte opp til testtime og møte på riktig tidspunkt.