En medarbeider ved Frivolltun smittet

En medarbeider ved korttidsavdelingen på Frivolltun har testet positivt for covid-19. Som en følge av dette har vi satt tre pasienter og ni ansatte i karantene.

Avdelingen med pasienter i karantene har besøksforbud, mens de andre korttidsavdelingene har besøkskontroll. Det er også iverksatt skjerpede smittevernstiltak som påbud om bruk av munnbind.

- Det er ingen pasienter som så langt har hatt symptomer eller vist tegn til at de kan være smittet, sier kommuneoverlege Vegard Vige i Grimstad kommune.

Medarbeideren som er smittet er koblet til et av smitteutbruddene i Arendal.