Endrede kretsgrenser fra skoleåret 2021/2022

Juni 2020 vedtok kommunestyret ny, lokal forskrift om endring av skolekretsgrensene. Bestemmelsene gjelder fra skoleåret 2021-2022. Det tilbys overgangsordninger slik at elever som er innskrevet på en skole, og eventuelt har startet på en skole som ikke lenger vil være elevens nærskole, likevel kan få fullføre på skolen eleven har begynt på.

Kretsgrensene skal behandles politisk hvert 4. år, og vil eventuelt justeres etter befolkningsutvikling.

På kartet under finner du oversikt over kretsgrensene og skoler i den enkelte krets.
For å se kartet i større format, kan du trykke på lenken under. 
Se større kart