Endring i fakturering av kommunale avgifter

Fra 2023 blir fakturering av kommunale avgifter delt på to fakturaer; kommunale eiendomsgebyr (vann, avløp, slam, feie-og tilsynsgebyr, festeavgift) og eiendomsskatt. Dette gjelder kun for en viss periode. 

Et stort interkommunalt prosjekt med innføring av nye IT-systemer til forvaltningen av de kommunale eiendomsgebyrene, nærmer seg nå slutten. Dette gjelder fagsystemer for blant annet vannmåler, tilkobling vann og avløp, slam/utslipp, feie og eiendomsskatt. 

I overgangen mellom nye og gamle systemer, blir det en midlertidig todelt løsning for fakturering av de kommunale eiendomsgebyrene og eiendomsskatt. 

Eiendomsskatten er uendret fra desember 2022. 

Kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt vil faktureres som vanlig hver måned, med forfall den 20.  

Når de nye IT-systemene er tatt i bruk, vil innbyggerne igjen få en samlet faktura med eiendomsskatt og kommunale eiendomsgebyr som tidligere. 

Avtalegiro og eFaktura vil gå som vanlig.