Enige om sluttavtale

Grimstad kommune og Tone Marie Nybø Solheim ble 17. november 2020 enige om at kommunedirektør fratrer stillingen. Kommunestyret gikk inn for en fremforhandlet avtale under et ekstraordinært møte.

Kommunedirektør og ordfører - Klikk for stort bildeAvtroppende kommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim og ordfører Beate Skretting o kommunestyresalen 17.11.2020. Petter N. Toldnæs  

- Jeg er i dag glad for at vi nå er kommet frem til en avtale. I løpet av fire år har jeg fått være med på små og store beslutninger som har betydning for oss innbyggere i Grimstad. Det har vært meningsfylt og givende å jobbe som kommunedirektør i Grimstad, og jeg vil ta med meg videre minner fra gode møter både i organisasjonen og i møter med innbyggere og næringsliv. Jeg vil minnes med glede alle de dyktige medarbeiderne i Grimstad kommune og ønsker dem lykke til med det viktige oppdraget det er å yte viktige tjenester til innbyggerne i kommunen, sier avtroppende kommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim.

- Grimstad kommune er en flott, spennende kommune med mange muligheter. Jeg ønsker lykke til med å videreutvikle kommunen og organisasjonen til en fremtidsrettet og fremoverlent kommune. Takk for følget, avslutter Nybø Solheim.

Ordfører Beate Skretting har ledet forhandlingene på vegne av kommunestyret, og brukte anledningen til å takke av Nybø Solheim.

- Jeg er glad for at vi nå har en avtale som begge parter kunne enes om. Nå må vi se fremover og stå sammen om de store og viktige oppgavene som ligger foran oss, sier ordføreren.

Den fremforhandlede avtaler gjelder allerede fra i dag. Konstituert kommunedirektør blir Olav Kavli.

- Jeg vil takke Tone Marie for den jobben hun har gjort for Grimstad kommune som kommunedirektør gjennom fire år. Og jeg vil ønske Olav Kavli lykke til med oppgaven som konstituert kommunedirektør. 

- Jeg håper vi nå kan se fremover og jobbe sammen til det beste for Grimstad, sier ordføreren. 

Prosessen med å finne en permanent løsning starter allerede denne uken.