Får hjelp av studenter i arbeidet med ny park

Hva skal Campus park inneholde? Det er spørsmålet de tre studentene Marie Alice Jørgensen, Camilla Huynh og Ola Muri utfordrer befolkningen på i disse dager.

Grimstad kommune har inngått et samarbeid med de tre studentene, som tar en bachelorgrad i byggfag. Kommunen ønsker å involvere innbyggerne i arbeidet med parken, og de tre studentene har fått i oppgave å lage en spørreundersøkelse, som handler om hva folk ønsker at parken skal inneholde. Dette arbeidet er en del av tidligfasen i medvirkningsprosessen som er en del av planprosessen.

QR-kode

Studentene og kommunen ønsker å nå bredt ut med undersøkelsen.

Jørgensen, Huynh og Muri har nylig vært rundt på byens ungdomskoler, to videregående skoler og også på UiA, for å høre hva de unge ønsker seg. Rundt 300 elever har foreløpig svart. Nå vil de tre studentene også vite hva resten av Grimstads befolkning ønsker seg.  

Studentene har laget en egen QR-kode som du kan skanne med mobiltelefonen din. Når du skanner koden får du opp selve spørreundersøkelsen, hvor du kan si DIN mening.

Glad for hjelp

Per Morten Normann er prosjektansvarlig for Campus park.

-Vi har sendt ut oppstartsvarsel og gjennomgår nå innkommende merknader. Videre jobber vi med planforslaget som vi håper å ha ferdig til sommeren eller høsten. Det er mye som skal avklares i denne prosessen, så det er vanskelig å sette en endelig dato. En del av denne prosessen er medvirkning, som vi er så heldig å få hjelp til av UiA-studentene, i form av en bacheloroppgave. Når planforslaget er klart blir det sendt til politisk førstegangsbehandling, sier han.

Nedenfor ser du QR-koden. Skann den og si DIN mening.

QR-kode Campus park - Klikk for stort bilde