Folkemøte om Gundersholmen

Grimstad Eiendomsutvikling AS (GEU) har inngått et samarbeid med Rodeo Arkitekter for å holde folkemøter og samle innspill til den videre prosessen for Gundersholmen i Grimstad. Det første folkemøtet er planlagt på Grimstad bibliotek tirsdag 29. januar 2019 fra kl. 18.00 til 20.00 og vil fungere som en åpen arena for befolkningen.

Grimstad Eiendomsutvikling AS (GEU) er kommunens aktør for å sikre  gjennomføring av  områdeplanen for havneområdet i Grimstad kommune. Vi skal jobbe åpent, helhetlig og økonomisk for å utvikle de områdene Grimstad kommune disponerer innenfor områdeplanen. Dette skal vi gjøre for å sikre fremdrift av et havneområde som gir varig verdi for innbyggere og næringsliv i Grimstad. GEUs visjon er å få til «liv langs bryggene hele året» og målet vårt er at Gundersholmen skal være til glede for Grimstads befolkning og for fremtidige generasjoner.

GEU har fått i mandat av kommunestyret å fremme en anbefaling for mulighetsrommet til tomten. Rammebetingelsene for utvikling av Gundersholmen er gitt i den eksisterende områdeplanen, benevnt NT5.1, vedtatt i mai 2012.

Våren 2018 etterspurte GEU eiendomsaktører nasjonalt og lokalt som både hadde ideer og økonomiske muligheter til å gjennomføre forslagene. Resultatet var 17 interessenter som meldte seg – noen med ønske om å utvikle, andre med innspill til bruk. Dette er svært bra, og viser at det er interesse i markedet for å satse på Gundersholmen.

Innspill fra Grimstads befolkning

I tillegg ønsker GEU å få innspill fra Grimstads befolkning. Det skal gjøres gjennom to folkmøter/arbeidsverksteder. Vår jobb blir deretter å knytte disse innspillene til noen realistiske forutsetninger, særlig sett i sammenheng med de innspill vi har fått tidligere fra eiendomsaktørene.

Rodeo Arkitekter er valgt som samarbeidspartner i denne prosessen. Rodeo Arkitekter er av landets fremste på sitt felt med en tverrfaglig praksis som fokuserer på byutvikling og medvirkning. De har vært involvert i en rekke byutviklingsprosesser, blant annet fjordbyprosjektet i Oslo, Parkløft Tøyen, Bilfritt byliv i Oslo samt medvirkningsprosesser og byutviklingsgrep i Asker, Fredrikstad og på Jæren.

GEU har i samarbeid med Rodeo Arkitekter et ønske om å arrangere to folkmøter/verkstedssamlinger i løpet av vinteren. i det første folkemøtet er det ønskelig å utvide rammene for et tradisjonelt høringsmøte og med bredere metoder og verktøy, samle og drøfte folks innspill og visjoner. Det andre folkemøtet vil fokusere på konkrete løsninger for tomten, der vi også tar hensyn til innspillene vi tidligere har fått fra eiendomsaktørene.

Folkemøte 29. januar 2019 på biblioteket

Det første folkemøtet er planlagt på Grimstad bibliotek tirsdag 29. januar 2019 fra kl. 18.00 til 20.00 og vil fungere som en åpen arena for befolkningen. På samlingen vil GEU, Rodeo Arkitekter og inviterte fagfolk være til stede. Det vil bli anledning for unge og gamle, uavhengige, organisasjoner og bedrifter å komme med idéer, visjoner og innspill til hvordan Gundersholmen skal utvikles og hva slags sted det skal være i fremtiden.

Sammen med Rodeo Arkitekter vil GEU arrangere disse samlingene, samt sortere og konkretisere innspillene i etterkant. Resultatene fra verkstedssamlingene vil vi bruke som viktige innspill til beslutningsgrunnlaget og som utgangspunkt for en endelig anbefaling til Grimstad kommune.

Hold av dato, mer informasjon og program for dagen kommer.

Ved ytterligere spørsmål, kontakt styreleder i Grimstad Eiendomsutvikling AS, Marit Sæther på telefon: 950 33 301 eller e-post: marit.saether@osm.no.

Aktuelle dokumenter

Se utlysningstekst, plankart og bestemmelser

Fant du det du lette etter?