Folkemøte om kommuneplanens samfunnsdel - Fevik-området

I forbindelse med oppstart av kommuneplanens samfunnsdel, ønsker kommunen innspill til satsningsområder. Satsningsområder er hva Grimstad kommune skal prioritere å arbeide med de neste 10-12 årene. 10. mars er det folkemøte for Fevik-området, og møtet holdes på Fevik skole kl 18.

Du kan komme med innspill på det du synes er viktig. Det kan være noe du synes er bra og som det bør satses mer på, eller det kan være noe du mener kan bli bedre. Ingen innspill er feil eller for bagatellmessige

Program

  • Innledning om kommuneplanens samsfunndel og hva den brukes til.
  • Informasjon om utfordringsbildet i Grimstad kommune
  • Mulighet for å komme med innspill
  • Pause
  • Diskusjoner i grupper
  • Hva skjer videre?

Velkommen til Fevik skole!