Foreldreveiledningskurs

7. oktober starter nytt ICDP foreldreveiledningskurs. Kurset er for foreldre/foresatte med barn i alderen 2-5 år som ønsker å forstå barnet sitt bedre, og å få til en god kommunikasjon i familien.  Kurset er gratis og det holdes på helsestasjonen. 

Om kursetKlikk for stort bildeEn trygg hånd å holde i Bilde er hentet fra Pixabay    

Kurset har åtte tema
Tema 1-4:

Den følelsesmessige dialogen

  • Vis positive følelser
  • Vis at du er glad i barnet ditt
  • Se og følg barnets iniativ. Snakk med barnet ditt om ting han/hun er opptatt av og prøv å få  felles fokus
  • Ta del i barnets følelser
  • Gi oppmuntring og ros for det barnet  får til og vis anerkjenneslse for den han /hun er

Tema 5-7: 

Den meningsskapende og utvidende dialogen/formidling og berikelse.

  • Felles oppmerksomhet - felles opplevelse
  • Gi mening til felles opplevelse ved å snakke om det dere ser, og ved å vise følelser og engasjement.
  • Lag sammenhenger, utvid barnets perspektiv og forståelse

Tema 8:

Den regulerende dialogen/regulerende kommunikasjon.

  • Hjelp barnet til å klare utfordringer ved å planlegge og sette mål som barnet kan nå med din støtte. Hjelp barnet til å regulere seg selv
  • Sett grenser på en positiv måte

Kursdatoer

Kurset varer fra klokken 14.00-15.30.
Kursdatoer: 7.oktober, 14. oktober, 19. oktober, 28. oktober, 4. november, 12. november og 18. november.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 23. september 2020 og du melder deg på ved å ringe helsestasjonen på telefon 37 25 03 86 eller sende e-post til Linda Severinsen eller Lena Elisabeth Gundersen. 

Har du spørsmål?

Om du har spørsmål kan du ringe helsestasjonen på telefon 37 25 03 86
eller sende e-post til Linda Seveerinsen eller Lena Elisabeth.Gundersen.
NB! Ikke skriv sensitiv informasjon i e-post.