Fortsatt grønt nivå i skoler og barnehager

Kriseledelsen var samlet i formiddag for å vurdere smittesituasjonen og for å vurdere om det var nødvendig lokale tilpasninger i Grimstad. Rådet og konklusjonen var at det ikke er nødvendig å endre til gult nivå i skole og barnehager, og det er heller ikke behov for andre tiltak.

Siden tirsdag har antallet nye smittetilfeller i Grimstad gått vesentlig ned. Kommuneoverlege Vegard Vige var tydelig på at det ikke er forholdsmessig å gjøre lokale justeringer nå, og rådene fra sentralt hold er å skjerme barn og unge fra tiltaksbyrde. Kriseledelsen fortsetter å følge situasjonen tett, men på bakgrunn av smitteutviklingen og faglige råd fortsetter skoler og barnehager på grønt nivå.

- Vi har et omfattende testopplegg for å hindre videre smitte, spesielt blant barn og unge, og det gjøres en stor innsats på test og smittesporing døgnet rundt. Det er avgjørende for at det ikke er behov for lokale tilpasninger nå, sier ordfører Beate Skretting.

Torsdag ble det meldt inn tre nye smittetilfeller, ned fra fem på onsdag og tolv på tirsdag. De aller fleste har kjent smittevei. Det er nå 42 innbyggere i isolasjon som følge av påvist smitte. For mer informasjon, se smittestatus.

- Pandemien er ikke over. Det er svært viktig at vi alle fortsatt holder avstand, vasker hendene, tester oss ved mistanke og holder oss hjemme om vi er syke!