Frigjørings- og veterandagen 8. mai

Grimstad kommune ønsker å bruke 8. mai til å uttrykke anerkjennelse, respekt og takknemlighet overfor veteraner som har vist mot og motstand, og som har bidratt til å sikre frihet og menneskerettigheter nasjonalt og internasjonalt. 

I samarbeid med Grimstad forsvarsforening, Aust-Agderavdelingen av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, Norske Reserveoffiserers Forbund avd. Nedenes, Grimstad sjømannsforening, Heimevernsområde 08, Heimevernsungdommen, inviterer Grimstad kommune til:

  • Minnemarkering på Dyviks plass kl.17.00
  • Minnemarkering ved Sjøkrigsmonumentet kl.17.30
  • Sammenkomst for veteraner på Scandic Hotell kl.18.00

Vi ber om påmelding til sammenkomsten innen torsdag 5. mai kl. 15.00 på e-post sten.andersen@grimstad.kommune.no eller på telefon 37 25 03 00