Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon. Søknadsfristen er 1. september,2020 men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet, 
som ofte har frist tidligere.

Husk at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.