Frivillighetsprisen 2019

Frivillighetsprisen er en ny pris i 2019. Prisen skal gis til en person bosatt i Grimstad, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for enkeltmennesker og samfunnet.

Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
Retningslinjer for frivillighetspris (PDF, 420 kB)

Send inn forslag

Forslag på kandidater må begrunnes. Forslag sendes senest 10. desember 2019.

Forslag til kandidat til frivillighetspris