Fyr med tørr ved for å unngå pipebrann

Dagens høye strømpriser fører til at mange vil installere vedovn denne høsten. Ved har også blitt en knapphetsressurs. I denne forbindelse opplever vi at det i tillegg til tørr og god ved, også selges våt ved. Våt ved må lagres til den er tørr før den kan brukes til vedfyring.

Hvert år rykker brann- og redningsvesnene ut til rundt tusen pipebranner i Norge. Årsaken til flesteparten av disse brannene skyldes feil fyring, blant annet med ved som ikke er tørr.

Med rekordhøye strømpriser velger flere å fyre med ved. Halvparten av befolkningen fyrer daglig med ved, og fire av fem fyrer minst én gang i uken. 

Mange er glad i vedfyring og mange fyrer jevnt i ildstedet gjennom hele høsten og vinteren. I år ser vi at flere har begynt å fyre tidligere på grunn av de høye strømprisene. Det er en viktig oppvarmingskilde for mange nordmenn, og en av fem har vedfyring som hovedoppvarmingskilde.

Vedfyring eksisterer ikke bare for oppvarming og kosens skyld, det er også god beredskap. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap peker på dette som en av de mest nødvendige oppvarmingsmulighetene.

Norge er avhengig av vedfyring for at strømnettet ikke skal bryte sammen på de kaldeste dagene. De aller fleste varmepumpene som er i bruk i Norge takler ikke sprengkulde, og gir liten effekt allerede ved 8-10 minusgrader. Hvis strømmen går, er det også kun vedfyring som kan holde oss varme over flere dager.

Skal du installere eller endre ildsted, eller skorstein? Les mer om regler for endring av ildsted eller skorstein