Fyrer du med ved? Råd og tips fra brannvesenet for å unngå brann

Grimstad brann- og feiertjeneste synes det er viktig å gå ut med litt informasjon om brann i disse tider. Vi ser en økning i branner i forbindelse med vedfyring i vinterhalvåret, og senest i natt var det utrykning til en pipebrann.

Slik håndterer du asken

Grimstad brann- og feiertjeneste har flere eksempler på husbranner som følge av askehåndtering. Det er viktig å tømme ovnene for aske med jevne mellomrom, men kanskje desto viktigere å bringe asken til et sted hvor den ikke kan gjøre mer skade.

Asken vil ofte kunne antenne flere døgn etter at den er tatt ut av ovnen, og det er derfor risikabelt sette asken på trappa til litt senere. I Grimstad har vi flere tilfeller med store husbranner som følge av aske som tar fyr.

Det er derfor svært viktig å

  • Pass på at asken blir brakt til et sted den ikke kan antenne noe annet (åpen plass)
  • Benytte ubrennbar beholder til å transport
  • Ikke bruk støvsuger

Generelle råd og tips om vedfyring

Fyr med tørr ved

Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i skorsteinen og minimal forurensning. Vanligvis inneholder friskt trevirke ca 60 % vann. Dersom vanninnholdet reduseres til under 20 %, som er normalt for tørr ved, blir varmeutbyttet 2,5 ganger større. Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til opptenning.

Fyr med god trekk

Det trengs mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyppige ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen. Med små ilegg unngår du kraftig fyring som kan skade ovn og skorstein.

Unngå rundfyring

Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig gjenskrudd. På den måten dannes det beksot i skorsteinen. Denne soten kan ta fyr og den forurenser også myei form av gasser og partikler som slippes ut i luften. Det kan oppstå såkalte forpufninger som kan gi store sotskader i boligen. I verste fall kan også giftig gass lekke ut i rommet og føre til forgiftning og død.

Hva gjør jeg hvis det brenner i skorsteinen?

Hvis det oppstår brann i skorsteinen, må du straks stenge igjen alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld (spjeldet må selvsagt ikke stenges hvis det fyres i peisen). Hold godt øye med kjeller og loft, og vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillere og de steder der treverk kommer inntil skorsteinen.
Slokking må overlates til brannvesenet. Etter brannen må feiertjenesten kontaktes for tilsyn av skorsteinen.

Ta gjerne kontakt med kommunens feiertjeneste på forhånd dersom du har spørsmål om installasjon av ildsteder eller andre spørsmål om skorstein, fyring etc.
Feiertjenesten kan nås på telefon 37 25 01 87.

Fant du det du lette etter?