Fyringsforbud med fossil olje fra 2020

Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming av bygninger i Norge. Fossil olje vil si fyringsolje, parafin og lignende. Det vil fortsatt være tillatt å fyre med biofyringsolje/biofyringsparafin. Ved overgang til biofyriongsolje/biofyringsparafin må du tilstandskontrollere tanken og melde fra til miljørådgiver i Grimstad kommune.

Hvis du bruker fossil olje til oppvarming, må du innen 2020 finne en annen løsning. Du finner råd og hjelp til alternative oppvarmingskilder hos Oljefri.no og Enova.no

Grimstad kommune har vedtatt en lokal forskrift om at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk skal fjernes eller saneres. 

Har du spørsmål?

Kontakt miljørådgiver Karl Christian Langevoll
E-post: Karl.christian.langevoll@grimstad.kommune.no
Mobil 478 53 183