Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Hvordan kan du bruke mindre strøm på å holde boligen varm? Hvilke energitiltak er smarte for din bolig? Skal du satse på solceller eller varmepumpe nå? Hvordan etablerer du ladeløsning for elbil og hvilke støtteordninger finnes? Nå kan boligeiere i Grimstad kommune få gratis klima- og energirådgivning.

Gratis klima- og energirådgivning betyr objektive råd om hvordan du kan redusere energibruken og finne klimavennlige løsninger for din husstand. Rådgivningen vil foregå på nett og via digitale befaringer. Tilbudet er gratis og uforpliktende.

Kampanjen er finansiert av Agder fylkeskommune og leveres i samarbeid med kommunene i fylket. Tjenestene i kampanjen leveres av Simenergi AS og EEFFY AS.

Målsettingen med kommunens satsing er å fremme kunnskap, bevisstgjøre innbyggerne om eget energibruk, og gi råd som reduserer energibruken og bidrar til en klimavennlig hverdag.

– Tilbudet er en del av kommunens viktige arbeid med klima og energi. Vi skal legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg, sier miljørådgiver Karl Christian Langevoll.

For Grimstad kommune er det viktig at innbyggerne får nøytrale råd. Energirådgiverne kommunen benytter skal verken selge varmepumper, vinduer eller isolasjon, kun gi objektive råd tilpasset husholdningenes boligsituasjon og økonomi.

Har du spørsmål om kampanjen?

Spørsmål kan rettes til: