Gratis wifi i sentrum

Mandag 7. desember ble det gratis, trådløse nettet i sentrum offisielt åpnet og publikum kan dermed ta den nye wifi-løsningen i bruk. Det trådløse nettet er etablert gjennom et godt samarbeid mellom Grimstad kommune, IKT Agder og Gårdeierforeningen.

Med denne etableringen er også ett av målene i prosjektet Grimstad Hele Året, innfridd.
Grimstad Hele Året-prosjektet ble etablert høsten 2019 og er et offentlig/privat samarbeidsprosjekt mellom Grimstad Min By, Grimstad Næringsforening, Gårdeierforeningen, Grimstad Håndverk- og Industriforening og kommunen.

Medlemmer i Gårdeierforeningen har velvillig stilt sine bygg til disposisjon slik at kabler og sendere kunne plasseres ut. IKT Agder har satt opp og konfigurert det trådløse nettet. Grimstad kommune har koordinert prosjektet, og står som ansvarlig søker overfor WiFi4EU.

Påloggingsbile til WiFi4EU - Klikk for stort bildePåloggingsbile til WiFi4EU Om selve nettverket

 WIFI4EU er et helt åpent og gratis trådløst nett, der du ikke trenger passord for å logge på. Senderne er plassert slik at de skal kunne gi dekning i sentrumsgatene, fra havna og nesten opp til kulturhuset (se kart under).  Opplevd båndbredde vil variere etter hvor i sentrum du er, når på døgnet, og hvor mange andre brukere det er på nettet samtidig med deg.

Midler fra tilskuddsordning gjennom EU

Prosjektet som har gjort det mulig for Grimstad å finansiere det nye wifi-nettet, er en EU-finansiert stønadsordning, kalt WiFi4EU. Gjennom denne ordningen kunne norske kommuner søke om stønad til å bygge ut gratis Wifi-soner av høy kvalitet til innbyggerne. Til sammen har 82 norske kommuner søkt om støtte.  I 2018 fikk Grimstad tildelt 15 000 euro fra ordningen.

nettsidene til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) kan du lese mer om hvem som kunne søke om midler og premisser for å søke.

Estimert dekning i sentrum

Estimert dekning i Grimstad sentrum - Klikk for stort bildeEstimert dekning i Grimstad sentrum 

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over sendere i sentrum

Oversikt over WiFi4Eu-sendere i Grimstad sentrum - Klikk for stort bildeOversikt over WiFi4Eu-sendere i Grimstad sentrum