Grimstad har tatt i bruk eInnsyn

Grimstad kommune har nå tatt i bruk ny løsning for politisk møtekalender. Løsningen heter eInnsyn og er en nasjonal fellesløsning.

Vi har innført eInnsyn for å gjøre det lettere å finne frem i politiske dokumenter. eInnsyn vil bidra til mer åpenhet og innsyn, og det vil bli lettere for brukerne å finne informasjon om offentlig saksbehandling.

Løsningen skal i løpet av neste uke tas i bruk for postlisten også, med mulighet for søk og innsyn i dokumenter.  

Arendal kommune testet eInnsyn-løsningen på vegne av IKT Agder-samarbeidet, og nå har også Gjerstad og Grimstad tatt den i bruk. Prosjektet har vært et samarbeid mellom IKT Agder, Digitaliseringsdirektoratet, og Tieto Evry.

Løsningen finner du via nettsidene til Grimstad kommune

I løpet av høsten vil såkalt fulltekstpublisering være på plass. Det betyr at dokumenter som hovedregel ligge fullt åpne. Det er imidlertid viktig at det er gjennomført en ny risiko- og sårbarhetsanalyse, slik at ikke sensitiv informasjon kommer på avveie.