Grimstad kommune har fått status som nasjonalparkkommune

Grimstad kommune fikk nylig status som nasjonalparkkommune og er godkjent av Miljødirektoratet til å bruke merkevaren «Norges nasjonalparker».  Målet for merkevaren "Norges nasjonalparker" er flere besøkende, bedre vern og større verdiskaping.

Kommunestyret vedtok i mars 2018 at kommunen skal oppfylle kriteriene for å være en nasjonalpark kommune. I søknaden som kommunen sendte til Miljødirektoratet ble det vist til handlingsplan for å kunne være en aktør under merkevaren "Norges nasjonalparker". Handlingsplanen viser tiltak som kommunen allerede har gjort, og tiltak som vil bli gjort for å innarbeide kriteriene i planverk og øvrige virksomhet.

13. august 2017 ble Raet nasjonalpark åpnet. Nasjonalparken strekker seg fra Lyngør i Tvedestrand kommune til Hasseltangen helt øst i Grimstad kommune. I motsetning til andre nasjonalparker har ikke Raet nasjonalpark et geografisk navn, men har navnet sitt etter et geologisk fenomen. Raet er en endemorene, der store deler av parken befinner seg under vann. Flere steder ligger morenen synlig i dagen, i form av rullesteinstrender.

Velkomstsenter Raet nasjonalpark Grimstad

I 2016 åpnet Grimstad velkomstsenteret i Hagebruksmuseet på Dømmesmoen. I velkomstsenteret finner du informasjon om Raet nasjonalpark og spesiell informasjon om hvordan raet ble dannet og hvilken betydning av endemorenen har for livet på land og i havet.
Dømmesmoen er også et resultat av hvordan endemorenen formet landskapet.

Opplevelser i Sørlandets første nasjonalpark 

Liker du å bade på spesielle strender, padle, dra på båttur, campe, gå tur i spesiell natur, sykle, fiske, dykke, kikke på fugler, besøke idylliske uthavner eller utforske kulturminner? Velkommen til Raet nasjonalpark i Arendal, Grimstad og Tvedestrand.

Du finner mer informasjon om opplevelser i Raet nasjonapark på nettsidene til VisitSørlandet