Grimstad kommune skal etablere en dagsturhytte. Vi ønsker innspill på hvor denne skal ligge.

 Bli med og stemme på plasseringen du mener er best egnet. Følgende kriterier skal ligge til grunn for plassering:

  • Tilgjengelighet og nærfriluftsliv. Hytta bør ligge nær der folk bor og utgangspunkt for turen gjerne være tilgjengelig til fots, med sykkel eller kollektivtransport.
  • Grunnforholda må være egnet
  • Parkering ved turutgangspunkt
  • Opplevelseskvaliteter som utsikt eller spesielle naturopplevelser
  • Bruksverdi i dag, turmålet bør være attraktivt allerede i dag
  • Værbestandig område
  • Adkomst til hytta bør gå langs etablert sti og ta 20-45 min å gå
  • Dersom hytta plasseres på privat grunn, må avtale med grunneier inngås for 30-40 år både gjeldene hyttetomt og sti

Dagsturhytte illustrasjon 

Mer informasjon om alternativene og mulighet for å stemme finner du ved å klikke på knappen under.

Avstemningn er åpen t.o.m 10. november 

Avstemming