Grimstad med rekordvekst

1. januar var det registrert 24.587 innbyggere i Grimstad kommune. Antallet innbyggere økte med 570 (+2,37%), og det er den største befolkningsveksten vi har hatt noensinne, både prosentvis og i absolutte tall.

- Dette er veldig sterke tall. Det er bare Kristiansand som har fått flere nye innbyggere enn Grimstad i hele Agder. Og prosentvis har vi sterkere vekst enn både Kristiansand, Arendal og Oslo, Agder og landet under ett. Dette er en historisk stor vekst for Grimstad, sier ordfører Beate Skretting.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem nye befolkningstall i dag, tirsdag 21. februar, hvor en sammenligner innbyggertallet ved inngangen til 2022 og 2023. Se flere data hos SSB. 

 

1.1.2022

1.1.2023

Øning 2022

%

Agder

311 134

316 051

4 917

1,58 %

Risør

6 735

6 806

71

1,05 %

Grimstad

24 017

24 587

570

2,37 %

Arendal

45 509

45 891

382

0,84 %

Kristiansand

113 737

115 569

1 832

1,61 %

Lindesnes

23 147

23 479

332

1,43 %

Farsund

9 622

9 860

238

2,47 %

Flekkefjord

9 048

9 216

168

1,86 %

Gjerstad

2 427

2 421

-6

-0,25 %

Vegårshei

2 131

2 143

12

0,56 %

Tvedestrand

6 115

6 184

69

1,13 %

Froland

6 098

6 174

76

1,25 %

Lillesand

11 279

11 419

140

1,24 %

Birkenes

5 342

5 390

48

0,90 %

Åmli

1 801

1 786

-15

-0,83 %

Iveland

1 323

1 344

21

1,59 %

Evje og Hornnes

3 653

3 904

251

6,87 %

Bygland

1 134

1 136

2

0,18 %

Valle

1 169

1 180

11

0,94 %

Bykle

935

995

60

6,42 %

Vennesla

15 123

15 294

171

1,13 %

Åseral

912

911

-1

-0,11 %

Lyngdal

10 480

10 751

271

2,59 %

Hægebostad

1 704

1 750

46

2,70 %

Kvinesdal

5 883

6 024

141

2,40 %

Sirdal

1 810

1 837

27

1,49 %