Har du forslag til hvem som bør få kulturprisen 2019?

Fristen for å sende inn forslag er 31. mars 2019. Kulturprisen deles ut årlig, og kan gis til enkeltpersoner, grupper, institusjoner eller frivillige organisasjoner som har gjort en stor innsats for nyskaping og styrking av kulturlivet i kommunen. 

Forslag på kandidater må begrunnes, og innsatsen tidfestes.

Har du et forslag?

På siden Kulturpris finner du skjema for å sende inn forslag til kandidat, retningslinjer og du finner også oversikt over hvem som har vunnet kulturprisen tidligere.

Forslag kan også sendes til: 
Grimstad kommune, Kulturtjenesten, Postboks 123, 4891 Grimstad, eller til postmottak@grimstad.kommune.no

Fant du det du lette etter?