Høsten er tid for viltpåkjørsler – hva gjør du hvis uhellet skulle skje?

Høsten er tiden på året da det skjer flest viltpåkjørsler. Å kjøre på en elg eller et rådyr kan være både skremmende og farlig. En viltpåkjørsel medfører materielle skader, lidelser for dyret og kan også medføre personskade.

Denne uken har Agder fylkeskommune, i samarbeid med kommunene i Agder, ekstra fokus på temaet. Flere steder, både i Grimstad og i fylket for øvrig, deles det nå ut såkalte «viltbånd».

Målet til Agder fylkeskommune og kommunene i Agder, er å få ut informasjon om hva den enkelte kan gjøre for å redusere risikoen for viltpåkjørsler og hva du skal gjøre hvis uhellet skjer.

Deler ut bånd

En rekke steder i Grimstad vil denne uken dele ut «viltbånd», som er bånd som bør finnes i alle biler. De skal brukes ved en viltpåkjørsel, og henges på nærmeste tre eller busk. Stedet blir dermed enkelt å finne igjen for de som har ansvar for ettersøk etter skadet vilt.

I Grimstad får du tak i viltbånd på følgende steder: Circle K Grimstad, Grimstad rådhus, Esso Express Fevik, Joker Homborsund, Esso Grimstad og hos Bondekompaniet.

På viltbåndet er det tydelig beskrevet hva en skal gjøre ved en påkjørsel, hvem du skal ringe og hva du skal gjøre.

Dette gjør du hvis uhellet skjer

 • Du må vurdere egen risiko. Har viltulykken skjedd på firefelts høyhastighetsvei, skal du ikke gå ut av bilen for å sikre området, men ringe 02800 umiddelbart (Får du ikke svar, ring 112).
 • Sikre skadestedet
  • Plasser bilen slik at den er godt synlig og skjermer skadestedet.
  • Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtende.
  • Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant.
 • Ring politiet på 02800 (eventuelt 112). Politiet varsler de lokale viltansvarlige.
 • Bruk merkebåndet til å markere påkjørselstedet tydelig – eller der hvor dyret forlot veien.
 • Diriger trafikken om nødvendig.

Følg aldri etter skadet vilt. Dyret kan angripe, og dine spor kan ødelegge for søkshunden.

Ivareta trafikksikkerheten til fallviltmannskapene

Fallviltmannskapet gjør en stor innsats med å avlive skadet vilt og fjerne døde dyr fra veibanen. Vis derfor hensyn og kjør rolig forbi.

Du har et viktig ansvar

 • Du plikter å varsle om påkjørsel av dyr, selv om du tror det er uskadd.
 • Du risikerer avkorting av forsikringserstatningen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres.
 • Skadde dyr lider. Din varsling er viktig for at dyret blir funnet så raskt som mulig.
 • Avliv aldri et større dyr. Den avgjørelsen skal fallviltansvarlige eller politiet ta.

Vilt på ville veier

Mange tusen elg, hjort og rådyr blir drept i veitrafikken hvert år i Norge. Risikoen for å møte vilt på veien er høy hele året. Derfor bør du vite dette:

 • Hjortedyr går ofte sammen.
 • Viltet er mer på vandring i skumring og grålysning, og mer på natten enn på dagen.
 • I snørike vintre søker viltet gjerne til lavereliggende områder og til brøytede veier.
 • Det er ekstra stor fare for viltpåkjørsler i kalde perioder og etter større snøfall.
 • I mai-juni støter elgkua bort ettårskalvene. Risikoen er stor for at kalvene kommer ut på veien. Hos rådyr søker ungbukkene ut på egenhånd, med fare for å bli påkjørt.
 • Grønne jorder er en stor fristelse for hjorten. Er det dyrket mark på begge sider av veien, bør du være spesielt oppmerksom og senke farten.
 • På sensommeren og høsten er det bærplukkere og jegere i skogen. Da er det også brunsttid. Altså mange grunner til at viltet er mer i bevegelse.

Dyret kommer alltid brått på

 • Varselskiltet varsler en reell fare. Det at du ikke har møtt vilt på ville veier på lang tid, gir ingen trygghet, men heller økt sannsynlighet for at det er din tur.
 • Å holde fartsgrensa kan faktisk være for høy fart. Senker du farten fra 80 til 70 km/t, reduserer du risikoen med 50 prosent.
 • Sveip med blikket slik at du får med deg spor i snøen, eventuelle bevegelser i veikanten og refleksjon fra dyreøyne.
 • Kommer ett dyr, kommer ofte flere. Brems og vær oppmerksom.
 • Ha alltid ren og klar frontrute, rene lykter og riktig justerte lys.