Idrettslag og andre frivillige organisasjoner får strømstøtte

Regjeringen oppretter en egen strømpakke for idrettslag og andre frivillige organisasjoner.

Mange idrettslag og andre frivillige organisasjoner har hatt store utgifter på grunn av høye strømpriser den siste tiden. Mange står i fare for å måtte kutte i tilbud eller øke kontingenten for å bli med. 

Nå kommer en egen ordning for frivillige lag og foreninger som har hatt økte utgifter til strøm. Idrettslag og andre frivillige lag og foreninger har så langt ikke vært omfattet av regjeringens tiltak mot høye strømpriser. 

Rammene for strømpakka vil beregnes etter om lag samme modell som for husholdninger, som får dekket 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kWt.

Ordningen skal være enkel og innebære minst mulig papirarbeid for organisasjonene. 

Grimstad kommune kommer tilbake med mer informasjon når kultur- og likestillingsdepartementet er klare med detaljene rundt innretningen. 

For mer informasjon, se regjeringens hjemmesider her.